TOP
separator wagsystem 
oprogramowanie do wag
ARCHIWIZACJA ZDJĘĆ
ROZPOZ. TABLIC REJESTRACYJNYCH
TERMINALE SAMOOBSŁUGOWE
DLA KIEROWCÓW
STEROWANIE RUCHEM
POJZADÓW NA WADZE
KONTROLA POŁOŻENIA
POJAZDU NA WADZE
KONTROLA WJAZDU
I ZJAZDU Z WAGI
JEDNOCZESNA OBSŁUGA
DO 3 WAG
OBSŁUGA KART RFID
DLA AUTOMATYCZNYCH WAŻEŃ
WYDRUK KWITÓW
I GENEROWANIE RAPORTÓW
LAN | WAN | INTERNET SERWER
BAZY DANYCH
KOLEJNE STANOWISKO
OPERATORA WAGI
SYSTEMY
NADRZĘDNE
COMARCH
SAP
SYMFONIA
SUBIEKT GT

SAMOOBSŁUGOWE WAŻENIE POJZADÓW

Terminal samoobsługowy dla kierowców lub operatorów wag pozwala na automatyczne ważenie pojazdów przy użyciu kart RFID lub ręcznie za pomocą klawiatury terminala.

Po wykonaniu ważenia kierowca bądź operator wagi otrzymuje potwierdzenie wykonania ważenia w formie kwitu wagowego i komunikatu na ekranie terminala.

Pozwala również sterować wieloma urządzeniami wokół wagi takimi jak np.: sygnalizatory świetlne czy szlabany drogowe.

 Terminal samoobsługowy do wagi samochodowej

 

SPRAWDŹ OFERTĘ TERMINALI SAMOOBSŁUGOWYCH

OPROGRAMOWANIE WAGOWE DOSTĘPNE W 3 WERSJACH

gsw basic gsw standard gsw orange

 

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMU

 

 

 •       FUNKCJA JEST DOSTĘPNA
 •       FUNKCJA DODATKOWA (DOSTĘPNA ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ)

 

WERSJA OPROGRAMOWANIA  BASIC  STANDARD  ORANGE
    WAŻENIE POJEDYNCZE
 •  
 •  
 •  
    WAŻENIE PODWÓJNE
 •  
 •  
 •  
    WAŻENIE WIELOKROTNE
 •  
 •  
 •  
    WAŻENIE USŁUGOWE
 •  
 •  
 •  
    WAŻENIE ZŁOŻONE (DŁUGIE POJAZDY NA KRÓTKICH WAGACH)
 •  
 •  
 •  
    TAROWANIE POJAZDÓW
 •  
 •  
 •  
    MOŻLIWOŚĆ WAŻENIA Z PODANIEM ILOŚCI SZTUK
 •  
 •  
 •  
    OBSŁUGA WAŻENIA SKŁADU WAGONÓW

 

 •  
 •  
    DOWOLNA LICZBA STANOWISK PODŁĄCZONA DO WSPÓLNEJ BAZY DANYCH

 

 •  
 •  

    PROGRAM "GS Backup" SŁUŻĄCY DO CYKLICZNEGO WYKONYWANIA KOPII

    ZAPASOWYCH BAZY DANYCH W PRZYPADKU PRACY SERWEROWEJ

 

 •  
 •  
    KONFIGUROWALNE TYPY WAŻEŃ (WYDANIE, PRZYJĘCIE ITP.)
 •  
 •  
 •  
    JEDNOCZESNA OBSŁUGA WAŻENIA NA TRZECH WAGACH

 

 •  
 •  
    KONFIGUROWALNE TABELE BAZY DANYCH
 •  
 •  
 •  
    KONTRAHENT + PRODUKT + 2 DODATKOWE TABELE (DO SKONFIGUROWANIA)
 •  

 

 

    KONTRAHENT + PRODUKT + 10 DODATKOWYCH TABEL (DO SKONFIGUROWANIA)

 

 •  
 •  
    MOŻLIWOŚĆ ZMIANY JEDNOSTKI PROGRAMU (kg, Mg)
 •  
 •  
 •  

    PROGRAM „GSW-Remote Scale Preview” SŁUŻĄCY DO PODGLĄDU WSKAZANIA

    WARTOŚCI MASY NA WADZE W SIECI LOKALNEJ

 

 •  
 •  
    FUNKCJA UMOŻLIWIAJĄCA ZEROWANIE WAGI Z POZIOMU OKNA WAŻENIA
 •  
 •  
 •  

    MOŻLIWOŚĆ ZMIANY FIRMY NA RZECZ KTÓREJ BĘDĄ WYKONYWANE WAŻENIA 

    (FUNKCJA UMOŻLIWIA WSPÓŁDZIELENIE WAGI POMIĘDZY KILKA FIRM)

 

 •  
 •  
    OBSŁUGA CZYTNIKÓW KART ZBLIŻENIOWYCH
 •  
 •  
 •  
    OBSŁUGA ZESTAWÓW  DANYCH
 •  
 •  
 •  
    EKSPORT LISTY WAŻEŃ DO FORMATU csv
 •  
 •  
 •  
    EKSPORT LISTY WAŻEŃ DO FORMATU xls

 

 •  
 •  
    WYDRUK KWITU W TRYBIE GRAFICZNYM I TEKSTOWYM
 •  
 •  
 •  
    AUTOMATYCZNY WYDRUK KWITU PO ZAKOŃCZENIU WAŻENIA
 •  
 •  
 •  
    WYDRUK KWITU W FORMACIE A4 I A5
 •  
 •  
 •  
    GRAFICZNE NARZĘDZIE DO ZMIANY WYGLĄDU KWITÓW

 

 •  
 •  
    MOŻLIWOŚĆ PODGLĄDU KWITU PRZED WYKONANIEM WAŻENIA
 •  
 •  
 •  
    GENERATOR RAPORTÓW
 •  
 •  
 •  
    EKSPORT RAPORTÓW DO FORMATU PDF, Microsoft Excel,rtf

 

 •  
 •  
    MOŻLIWOŚĆ WYŚWIETLANIA MASY NA WYŚWIETLACZU ZEWNĘTRZNYM
 •  
 •  
 •  
    JEDNOCZESNA OBSŁUGA DO 12 KAMER (ANALOGOWYCH I IP)

 

 •  
 •  

    PODGLĄD Z KAMER ONLINE I MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIE ZDJĘĆ PODCZAS ZAPISU

    WAŻENIA

 

 •  
 •  
MODUŁY DODATKOWE
    MODUŁ OBSŁUGI ZANIECZYSZCZEŃ (W % I kg)

 

 •  
 •  
    MODUŁ GOSPODARKA ODPADAMI

 

 

 •  
    MODUŁ PODZIAŁU WAŻENIA (W % I kg)

 

 •  
 •  
    MODUŁ ZARZĄDZANIA UMOWAMI Z KONTRAHENTAMI (CENY I LIMITY DO UMÓW)

 

 •  
 •  
    MODUŁ OBSŁUGI MAGAZYNU

 

 •  
 •  
    MODUŁ FAKTUROWANIA

 

 •  
 •  
    MODUŁ MONITORINGU WAGI (ZAPIS PRZEJAZDÓW PRZEZ WAGĘ)

 

 •  
 •  
    MODUŁ WAŻENIA OPAKOWAŃ/KONTENERÓW

 

 •  
 •  
OPCJE DODATKOWE
    DOSTĘP DO DANYCH PRZEZ INTERNET

 

 •  
 •  

    PROGRAM "GSW Viever" - DO PRZEGLĄDANIA LISTY WAŻEŃ, DRUKOWANIA KWITÓW

    I GENEROWANIA RAPORTÓW

 

 •  

 

    STEROWANIE SYGNALIZATORAMI DROGOWYMI/SZLABANAMI Z POZIOMU GSW

 

 •  
 •  
    KONTROLO POŁOŻENIA POJAZDU NA WADZE

 

 •  
 •  
    OBSŁUGA ZAŁADUNKU

 

 •