TOP
separator wagsystem 

LEGALIZACJA WAG

Świadczymy usługi legalizacji ponownych wag mechanicznych i elektronicznych.

 

Każda przeprowadzana przez nas legalizacja wagi, poprzedzona jest wcześniejszym przeglądem serwisowym i wykonaniem niezbędnych napraw, w celu właściwego przygotowania wagi do legalizacji.

 

 

 

TERMIN WAŻNOŚCI OCENY ZGODNOŚCI

PIERWSZEJ LEGALIZACJI WYKONANEJ PRZEZ PRODUCENTA WAGI

 

 

Legalizacja pierwotna wagi elektronicznej

 

 

 

TERMIN WAŻNOŚCI LEGALIZACJI PONOWNEJ

 

 

Legalizacja ponowna wagi elektronicznej lub mechanicznej

 

 

LEGALIZACJI PODLEGAJĄ WAGI

 

  • W obrocie handlowym
  • Będącą podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, upustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań, lub podobnych typów opłat
  • Podczas stosowania przepisów prawnych, oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów
  • Przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach; w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne
  • Przy paczkowaniu towarów